Junior School

Meet the Team

Oktavianus Vend Kepala Sekolah
Ahmad Rifai, S. Tenaga Pendidik
Brigitta Pramud Tenaga Pendidik
Daiva Moktika M Tenaga Pendidik
Hendhi Hartono, Tenaga Pendidik
Hindun Suryanin Tenaga Pendidik
Itsna Hanni Sho Tenaga Pendidik
Lu`lu Alfi Faiz Tenaga Pendidik
Mahendra Astu S Tenaga Pendidik
Novita Rizki An Tenaga Pendidik
Paola Agatia, S Tenaga Pendidik
Putri Pacriana Tenaga Pendidik
Ragil Puspa Wah Tenaga Pendidik
Rizqi Ayudewi Tenaga Pendidik
Siti Aisyah, S. Tenaga Pendidik
Sonja Ifas Voll Tenaga Pendidik
Virgi Jakastira Tenaga Pendidik
Yohana Sri Widi Tenaga Pendidik
Yuliana Prasiwi Tenaga Pendidik
Veranita Tenaga Pendidik
Renita Bayu Tenaga Pendidik
Nisaul Maghfiro Tenaga Pendidik
Bunga Alfausta Tenaga Pendidik
Anggela Puan Ti Tenaga Pendidik
Agnes Kusmawati Tenaga Pendidik
Gabriella Aldeg Tenaga Pendidik
Ihda Nur Rahmah Tenaga Pendidik
Rahma Dewi Agus Tenaga Pendidik
Hendri Wahyuni Tenaga Pendidik