Playgroup

Meet the Team

Irma Hestia P Kepala Sekolah
Christa Nastasi Kepala Sekolah
MG. Budi Susant Kepala Sekolah
C. MARDIANTARI, Tenaga Pendidik
CHRISTINA HARTI Tenaga Pendidik
DHIAN KURNIASAR Tenaga Pendidik
Dwi Ratnasari L Tenaga Pendidik
ISMAWATI DIAN P Tenaga Pendidik
RIKA ANNISA PUR Tenaga Pendidik
S. ASIH MULYANI Tenaga Pendidik
SIDIQ MURTAYA Tenaga Pendidik
Stefani Laksita Tenaga Pendidik
TRI SETIA NINGR Tenaga Pendidik
Malig Dida/KAK Tenaga Pendidik
Bernadeta Hesti Tenaga Pendidik
Christina Mahar Tenaga Pendidik
Nathalie her da Tenaga Pendidik
Sri Rahayu/BU Y Tenaga Pendidik
Widianto/PAK WI Tenaga Pendidik
Devi Purwasari/ Tenaga Pendidik
Bheti Krisindaw Tenaga Pendidik
Riski Septifani Tenaga Pendidik
Windy Anindya P Tenaga Pendidik
Eka Nofiyati Tenaga Pendidik